Điều trị

FDA chấp thuận dùng thuốc Secukinumab điều trị bệnh vẩy nến mảng bám

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt secukinumab (Cosentyx) để điều trị  bệnh vẩy nến mảng bám ở mức độ từ trung bình đến nặng ở những bệnh nhân người lớn.

Secukinumab là một kháng thể đơn dòng của con người (mAb) kết hợp chọn lọc interleukin-17A (IL-17A) và ức chế sự tương tác với thụ thể IL-17. Đây là chất ức chế IL-17A đầu tiên được FDA chấp thuận với chỉ dẫn này.

Sự chấp thuận này dựa trên kết quả an toàn và hiệu quả của các nghiên cứu 10 giai đoạn 2 và 3 bao gồm hơn 3,990 bệnh nhân vảy nến mảng bám mảng từ vừa đến nặng. Trong các thử nghiệm ở giai đoạn 3, tất cả các kết cục chính và các thử nghiệm lâm sàng chính đã được đáp ứng bao gồm giải phóng mặt bằng da đáng kể vào tuần 12.

Secukinumab sẽ có sẵn như là một dung dịch 150mg / ml trong một ống tiêm dùng một lần, hoặc một dung dịch 150mg / ml trong một ống tiêm đã được làm sẵn và một chai 150mg đã được đông khô trong một lọ đơn dùng để pha loãng

Nguồn tham khảo : http://www.clinicaladvisor.com/psoriasis-information-center/secukinumab-earns-fda-approval-for-plaque-psoriasis/article/393804/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s