Kiến thức bệnh học

Không có liên kết giữa bệnh vẩy nến với khả năng tăng nguy cơ mắc bệnh herpes zoster

Bệnh nhân có các bệnh tự miễn dịch nhất định có nguy cơ cao bị nhiễm varicella zoster, nhưng tỷ lệ này không đáng kể ở bệnh nhân vẩy nến.

Nguy cơ nhiễm Herpes zoster không cao ở bệnh nhân vẩy nến

Nghiên cứu của Đại học Alabama tại Trường Y tế Công cộng Birmingham chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc một số bệnh tự miễn dịch có thể có lợi từ việc chủng ngừa virut varicella zoster (VZV), còn được gọi là herpes zoster, theo một bài báo trình bày tại Đại học Cao huyết áp / Hiệp hội Các Chuyên gia Y tế Rheumatology thường niên tại Boston.

Các bệnh có nguy cơ cao bị nhiễm virus varicella zoster (VZV) bao gồm viêm khớp dạng thấp (RA), viêm ruột (IBD) và lupus khi so sánh với bệnh nhân khỏe mạnh. Vì vậy, Huifeng Yun, MD, Tiến sĩ, và các đồng nghiệp kết luận rằng bệnh nhân trên 30 tuổi có thể có lợi từ việc chủng ngừa VZV vaccine ( Zostavax ).

Để tính toán rủi ro này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ năm 2007 đến năm 2010 từ Cơ sở Dữ liệu. Hơn 80.000 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, bao gồm 50.646 bệnh nhân với RA; 2,629 với PsA ; 4.299 bệnh vẩy nến; 1.019 với AS; 7.916 với IBD; 8.395 bệnh lupus; và 5.893 gout. Tiêu chuẩn thu nhận bao gồm bệnh nhân có ít nhất một đơn và hai lần chẩn đoán bệnh tự miễn dịch. Bệnh nhân phải có ít nhất 13 tháng bảo hiểm y tế liên tục. Những dữ liệu này được so sánh với 214,631 bệnh nhân tiểu đường và 330,727 bệnh nhân khỏe mạnh.

Các nhà nghiên cứu tính tỉ lệ mắc bệnh do điều chỉnh theo độ tuổi (AAIR) và tỉ lệ tuổi cụ thể đối với VZV trên 1.000 người-năm đối với mỗi bệnh và so sánh với những người già khỏe mạnh từ 60 đến 69 tuổi sử dụng hồi quy Poisson. AAIR cao nhất trong số các bệnh nhân lupus (14,6 trên 1.000 người) và thấp nhất trong số bệnh nhân mắc bệnh gout (5,0 trên 1.000 người). AAIR là 5,9 mỗi 1.000 người đối với bệnh tiểu đường và 3,9 trên 1.000 người tuổi cho nhóm thuần tập khỏe mạnh.

So với nhóm nghiên cứu khỏe mạnh, tỷ số nguy cơ được điều chỉnh đối với RA (1,4, 95% CI: 1,2-1,5), bệnh gout (1,4, 1,2-1,5), IBD (1,8, 1,5-2,1) và lupus (2,1, 1,8-2,4) đã được tăng lên đáng kể, theo bài tóm tắt trình bày tại cuộc họp.

“RA, IBD và lupus có liên quan đến tăng nguy cơ bị nhiễm herpes zoster so với người khỏe mạnh. Dựa trên nguy cơ tuyệt đối so với những người khỏe mạnh từ 60 tuổi trở lên, bệnh nhân RA, IBD và SLE từ 30 tuổi trở lên có thể được lợi từ việc chủng ngừa bệnh vẩy nến “, theo bản tóm tắt trình bày tại cuộc họp.

Tài liệu tham khảo thêm :

Huifeng Yun. Paper Number:820. Presented at: ACR/ARHP Annual Meeting; Nov. 14-19, 2014; Boston

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s